Visuel rencontre avec Eva Janssens, peinture de Gillis Coignet "Allegory of Christian life"

25.05 Kijk naar de video / s’ Woensdags met Erasmus #4 Tegen de stroom ingaan

#4 Tegen de stroom ingaan. De smalle en brede weg in de 16de eeuwse kunst.

Maandelijkse bijeenkomsten ter plaatse naar het museum of via livestream voor de 500ste verjaardag van de aankomst van Erasmus in Anderlecht om in gezelschap van specialisten zijn gedachtegoed te ontdekken. De belangrijke teksten van onze geëngageerde filosoof en onvermoeibare reiziger die ertoe heeft bijgedragen de Europese cultuur vorm te geven zullen worden bestudeerd.

Visuel rencontre avec Eva Janssens, peinture de Gillis Coignet "Allegory of Christian life"

#4 Tegen de stroom ingaan. De smalle en brede weg in de 16de eeuwse kunst.

Woensdag 25.05.2022

Spreekster |
Eva Lieve Janssens (doctoraatsonderzoekster, Vrije Universiteit Brussel)

Ontdek hoe 16e-eeuwse kunstenaars een beroemde parabel in beeld brachten, tegen een achtergrond van religieuze conflicten.

In 1503 werd Erasmus’ Enchiridion Militis Christiani voor het eerst uitgegeven door de Antwerpse drukker Dirk Martens. Dit Handboek van de Christensoldaat, waarin beschreven wordt hoe een Christen zich kan wapenen tegen de zonden, zou Erasmus’ meest gedrukte werk in de Nederlanden van de zestiende eeuw worden. Deze lezing toont aan dat de invloed van dit Enchiridion zich ook laat voelen in de beeldende kunsten. In vroeg-moderne prenten die de Christelijke parabel van de smalle en brede weg afbeelden, schemert Erasmus’ ideeënwereld niet zelden door. Dat de verbeelding van de parabel daarnaast regelmatig polemische invullingen kreeg, maakt de iconografie tot een interessante getuige van een rumoerige periode van godsdiensttwisten.

Eva Janssens (°1991) studeerde kunstwetenschappen en archeologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar masterthesis over de iconografie van de goede herder werd bekroond met de De Bock-Doehaerd prijs (2013) en de Prix Thierry Stanley Beherman (2014). Momenteel bereidt zij, onder begeleiding van Professor Tine Meganck, een doctoraat voor dat focust op vroeg-moderne religieuze prenten in de Nederlanden.

Een organisatie van het Erasmushuis, het Davidsfonds, het Masereelfonds en het Willemsfonds.

Lezing via livestream

Onze video’s zijn beschikbaar op ons Youtube kanaal.

Aanstaande data

2022 | 01.06

Programma
Publicatie In de schaduw van het hof. Erasmus te gast in Brussel en Anderlecht

Kathleen Leys, In de schaduw van het hof. Erasmus te gast in Brussel en Anderlecht, Brussel, Erasmushuis, 2021, coll. Colloquia in museo Erasmi, nr. 51, 64 pp., 5€

In dit boekje wordt de speciale band beschreven die Erasmus onderhield met Brussel en Anderlecht. Zo kan men een beeld krijgen van een denker en theoloog, die eind 15de eeuw, begin 16de eeuw regelmatig in onze contreien verbleef. Er is tevens een uitgave in het Frans voorzien.

Meer info over de publicatie
Beschikbaar in onze boekshop.

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.