Archieven

Collecties

Kerkarchieven

Het Erasmushuis heeft de helft van de oude kerkarchieven van het Kapittel van de Collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk, van de parochie en van het Begijnhof in depot. De andere helft van deze archieven is te raadplegen in de Algemene Rijksarchieven te Brussel. Andere kerkarchieven met betrekking tot de instellingen van Anderlecht worden bewaard in het Aartsbisdom Mechelen of in de KBR (Koninklijke Bibliotheek te Brussel).

Het Erasmushuis heeft iets meer dan 500 oorkonden, akten van het Kapittel, statuten, rekeningen en belastingafschriften in bewaring alsook een opmerkelijk obituarium (overlijdensregister voor de viering van de mis), te weten zo’n 160 registers, dossiers of mappen met archieven daterend uit de 11de tot de 19de eeuw.

Alle oorkonden zijn gedigitaliseerd alsook de belangrijkste akten van het Kapittel met rekeningen en buitengewone aankopen.

Gemeentearchieven en historische archieven van Anderlecht

Talrijke archieven en andere documenten (plannen van architecten, schema’s, kaarten,…) alsook een grote variatie aan postkaarten, oude foto’s en affiches zijn in het Erasmushuis te raadplegen. De archieven met betrekking tot de geschiedenis van de gemeente Anderlecht gaan terug tot de 18de eeuw, met inbegrip van de Franse Periode. Andere documenten gaan over de geschiedenis en de werking van onze musea.

Wij hebben met name de archieven van de ‘Vrije Academie van België’ (gesticht door Edmond Picard) in bezit. Tijdens haar sessies in het Erasmushuis kwamen schrijvers als Ghelderode, Maurice Maerterlinckx en Maurice des Ombiaux hier bijeen. Tevens is in het Erasmushuis een deel van de bibliotheek met o.a. geschriften van Edmond Picard te zien en verder nog archieven van de vereniging « Défense de Bruxelles », wier voorzitter Daniel Van Damme het tijdschrift L’estrille du vieux Bruxelles publiceerde.

Stempel van het Schepencollege van Anderlecht

Detail van oorkonde nr 33

1342

Ontdek onze collecties

catalogus — schone kunsten — museum

Erasmushuis

Béguinage d'Anderlecht : Le bollewinkel

Begijnhof

Joodse collectie

Recente aanwinsten

Erasmushuis

Béguinage d'Anderlecht : Le bollewinkel

Begijnhof

Joodse collectie

Recente aanwinsten

newsletter

Abonneer je op de maandelijkse actualiteit van de musea

Inschrijving

+ 32 2 521 13 83

info@erasmushouse.museum

newsletter

Abonneer je op de maandelijkse actualiteit van de musea

Inschrijving

+ 32 2 521 13 83

info@erasmushouse.museum

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.