Erasmus

Erasmus

Wie is hij ?

Erasmus, de Prins der Humanisten genoemd, was één van de grootste geleerden van de Renaissance, een periode die werd gekenmerkt door een hernieuwde interesse voor de Grieks-Romeinse Oudheid. Hij werd omstreeks 1467 geboren te Rotterdam en stierf in 1536 te Bazel.

De Reiziger

Erasmus was voortdurend op pad, op zoek naar nieuwe Bijbelse bronnen, naar beschermheren met het oog op financiële ondersteuning. Later zorgden ook zijn eigen verplichtingen ervoor dat hij onophoudelijk door het gecultiveerde Europa trok en zo een netwerk opbouwde van vrienden en denkers.

Zijn filosofie

Erasmus, ontsteld door de desastreuze sociale gevolgen van de vele oorlogen die tijdens zijn leven plaatsvonden, probeerde door middel van zijn brieven en boeken de vorsten er steeds opnieuw toe te bewegen om in hun respectieve landen vrede te stichten.

Zijn oeuvre

Erasmus, de eeuwige student, droeg via zijn boeken en duizenden brieven zijn boodschap uit. Hij was een van de eersten die begon met een wetenschappelijke, filologische aanpak van de studie van Bijbelse teksten om zo tot een exegese te komen.

Dulce bellum inexpertis

Zoet is de oorlog voor wie hem niet heeft meegemaakt

Erasmus, Adagium nr 3001 (IV, I, 1)

newsletter

Abonneer je op de maandelijkse actualiteit van de musea

Reservatie

newsletter

Abonneer je op de maandelijkse actualiteit van de musea

Reservatie

Een groepsbezoek reserveren

Ontdek ons aanbod aan bezoeken en rondleidingen

Ontdek

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.