The Beguinage

DISCOVER

It was in 1252 that a beguinage was set up in the shadow of the Romanesque church of Saint Peter, now the Gothic collegiate church of Saint Peter and Saint Guidon. This is the smallest beguinage in Belgium and used to house eight beguines. In popular parlance, the beguinage was known as the “Klaphuis”: the chatterbox.

A religious as well as lay institution

The buildings, comprising two wings, surround a delightful enclosed garden and provide a view of the collegiate church.

The Anderlecht Beguinage, both a religious and lay institution, was reserved for poor women. These women practised chastity and obedience but did not have to take perpetual vows and could leave the community.

A Museum

Het Begijnhof, dat na de Franse Revolutie als hospies diende, werd in 1930 getransformeerd tot museum. In 2021 werd dit museum ontmanteld om een grondige restauratie van het bouwwerk te ondergaan en wat momenteel is voltooid. Om te beginnen kan het publiek zien wat voor een werk er is verricht om de oorspronkelijke allure aan dit uitzonderlijk erfgoed – uniek in Europa – terug te geven. Momenteel wordt een nieuw museaal project uitgewerkt dat beantwoordt aan de vereisten van een in zijn tijd verankerde hedendaagse instelling. Dit zal tegen de herfst 2023 zijn afgerond.

Ubi amici, ibi opes

Your wealth is where your friends are

Erasmus, Adagium n°224 (I, III, 24)

The Study Centre

Discover

ERASMUS

Discover

The Study Centre

Discover

ERASMUS

Discover

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.