Visuel Renaud Adam

29.09 Kijk naar de video / #1 Het theater van de censuur

Nieuwe cycluslezingen 2022-2023
“Een rebelse manier van denken”
Lezing #1

Nu de restauratie achter de rug is, opent het Begijnhof van Anderlecht, het kleinste van België, weer zijn deuren. Deze in 1252 opgerichte instelling sluit zich aan bij een denkrichting van Vrije Geest binnen de Kerk. Dit geeft aanleiding om de moderne devotie te bestuderen, deze vorm van christelijke spiritualiteit, waarbij een individueel en innerlijk geloof wordt nagestreefd, wat de inspiratiebron vormde voor zowel de begijnenbeweging als het persoonlijk parcours van Erasmus. We zien ook hoe Erasmus’ vernieuwende denkbeelden in zijn tijd en in latere eeuwen ingang vonden. Op het programma staan vier ontmoetingen met specialisten die u zeker niet mag missen!

Visuel conférence Renaud Adam

#1 Het theater van de censuur (16de en 21ste eeuw) – van het typografische tijdperk naar het digitale tijdperk

Donderdag 29.09.2022

Spreekster |
Renaud Adam

Bij deze voordracht wordt teruggegrepen naar de problematiek van de censuur van boeken en, meer in het bijzonder, naar de mise-en-scène ervan, met als kader de oude Nederlanden van de 16de eeuw. Deze voordracht begint met een beschrijving van de eerste Lutherse boekverbrandingen met daarna een analyse van de evolutie van de repressieve wetgeving alvorens de doeltreffendheid te omschrijven van deze maatregelen en hun impact op de overlevering van teksten tot op heden. Al deze elementen geven stof tot overdenking over de huidige stand van censuur begin 21ste eeuw in onze maatschappij.

De lezing wordt in het Frans gehouden.

Onze video’s zijn beschikbaar op ons Youtube kanaal.

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.