ERASMUS

Zijn œuvre

Erasmus, de eeuwige student, droeg via zijn boeken en duizenden brieven zijn boodschap uit. Hij was een van de eersten die begon met een wetenschappelijke, filologische aanpak van de studie van Bijbelse teksten om zo tot een exegese te komen.

Hij voerde zijn correspondentie van Polen tot Spanje, waarbij zijn brieven evengoed gericht waren aan koningen als aan gewone douanebeambten.

De Adagia en Colloquia zijn pedagogische boeken die de traditionele grammatica’s en middeleeuwse schoolboeken moesten vervangen.

Ter vervanging van de Vulgaat, de duizend jaar oude tekst van de heilige Hiëronymus, verwaardigde Erasmus zich om het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Latijn te vertalen.

Hij schreef overigens uitsluitend in het Latijn en in het Grieks, maar zijn werk werd al tijdens zijn leven in verschillende talen (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Hongaars, Spaans, enz.) vertaald.

Wie is hij?

Ontdek

De Reiziger

Ontdek

Zijn filosofie

Ontdek

Wie is hij?

Ontdek

De Reiziger

Ontdek

Zijn filosofie

Ontdek

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.