Een inclusieve blik op de 16e eeuw

Augmented reality in het Erasmushuis

Een inclusieve blik op de 16e eeuw. Augmented reality in het Erasmushuis, Brussels, Erasmushuis, 2022, coll. Colloquia in museo Erasmi, n°53.

Guide Un regard inclusif sur le 16e siècle - Visite en réalité augmentée

Deze rondleiding neemt u mee buiten het klassieke parcours en werpt een licht op personages die door de geschiedenis enigszins zijn vergeten.
Het Erasmushuis voert ons terug naar de 16e eeuw via haar schilderijen, beeldhouwwerken, meubels en architectuur. De verhalen geven ons een idee van hoe het leven er in die tijd uitzag. Met deze gids zult u de collecties van het museum in een ander licht zien!

Voorstelling van het project door Lyse Vancampenhoudt

Er zijn veel plaatsen, in België en elders, gewijd aan beroemde mannen. Zij geven het gevoel datgeschiedenis en kunstgeschiedenis alleen uit mannen bestaan, meestal blank en heteroseksueel. Wijhebben deze disciplines leren kennen als unieke, neutrale, wetenschappelijke narratieven in de keuzevan de bronnen en de manier waarop ze geschreven zijn. Maar bij nader inzien zijn deze verhalen nietneutraal. Ze zijn geschreven door blanke mannen, voor blanke mannen, met een focus op het Westen.
Musea nemen dezeverhalen over en geven ze op hun beurt door aan het publiek. Toch spreken deverhalen en bronnen ook over vrouwen en andere minderheden. Maar het is een gefantaseerd beeldvan een geleerde man dat vaste representaties schetst van vrouwen en boeren, ver verwijderd van dewerkelijkheid. Het is dus nodig tussen de regels door te lezen, deze stereotiepe beelden te deconstrueren om eengeschiedenis in het meervoud te ontdekken. Verhalen die ons in staat stellen de grote Erasmus van zijnsokkel te halen en hemop te nemen in de menigte die hem vergezelde, de veelvuldige samenleving vande 16e eeuw waarin hij evolueerde, bestaande uit vrouwen, edelen of bedienden, beschermheren ofnoodzakelijke rentmeesters, mensen uit achtergestelde klassen of uit verre landen,maar ook invalidendie hij op kerkpleinen of elders kon tegenkomen… Alles wat overblijft van deze figuren zijn schaduwen, flarden van de geschiedenis. En als de werken die inhet Erasmushuis bewaard worden ons een verhaal vertellen vanuit een mannelijkstandpunt, dan is ermaar een beetje aandacht voor nodig om te beseffen dat er andere verhalen mogelijk zijn, en dat zijn deverhalen die wij u gaan vertellen…

Coördinatie

Rémi Rupprecht

Geschreven door

Lyse Vancampenhoudt

Vertaling

Rémi Rupprecht

Révision

Christopher Rupprecht

Augmented reality animaties

Azam Masoumzadeh (Zam Zadeh)

Grafisch ontwerp

Collin Hotermans

Druk

IPM Printing, janvier 2022

Foto credits

Foto’s van de tentoongestelde werken in het museum: Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (IRPA)

 

De publicatie is te koop bij de museumreceptie (2 €).

ISBN: 978-2-930414-52-2
Wettelijk Depot: januari 2022

© 2022 – Het Erasmushuis & Begijnhof

www.erasmushouse.museum

Een project op initiatief van het Erasmushuis & begijnhof ondersteund door visit.brussels

V.U.

Marcel Vermeulen – 1 Raadsplein – 1070 Anderlecht

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.