In de schaduw van het hof. Erasmus te gast in Brussel en Anderlecht

Kathleen Leys, In de schaduw van het hof. Erasmus te gast in Brussel en Anderlecht, Brussel, Erasmushuis, 2021, coll. Colloquia in museo Erasmi, n°51.

Couverture Guide In de Schaduw van het Hof. Erasmus te gast in Brussel en Anderlecht

In dit boekje, rijkelijk geïllustreerd, wordt de speciale band beschreven die Erasmus onderhield met Brussel en Anderlecht. Zo kan men een beeld krijgen van een denker en theoloog, die eind 15de eeuw, begin 16de eeuw regelmatig in onze contreien verbleef. Gepubliceerd naar aanleiding van de herdenkingsactiviteiten van Erasmus’ bezoek aan Anderlecht 500 jaar geleden.
Er is tevens een uitgave in het Frans voorzien.

Algemene coördinatie

Zahava Seewald – Directrice gemeentelijke musea Anderlecht

Coördinatie

Hélène Haug – Wetenschappelijk verantwoordelijke Erasmushuis & Begijnhof Musea

Tekst

Kathleen Leys

Vormgeving

Collin Hotermans

Druk

IPM Printing

De publicatie is te koop bij de museumreceptie (5 €).

ISBN : 978-2-930414-50-8
Wettelijk Depot: D/2021/5636/03

© 2021, Erasmushuis & Begijnhof Anderlecht

www.erasmushouse.museum

De publicatie is een uitgave van de gemeentelijke musea van Anderlecht op initiatief van de burgemeester en het schepencollege, met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles en van de vereniging Vrienden van het Erasmusmuseum.

V.U.

Marcel Vermeulen – Raadsplein 1 – 1070 Anderlecht

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.