Erasmus familieparcours

Catherine Balau, Isabelle Ledoux, Annabelle Nuyttens & Karen Vandenbossche, Erasmus familieparcours, Brussel, Paleis van Karel V vzw en het Erasmushuis, 2019.

Familieparcours boek

Parcours voor gezinnen

Dit boekje, gerealiseerd in het kader van het programma « Erfgoedklassen en Burgerschap » stelt speciaal voor gezinnen een parcours voor door het Erasmushuis en door zijn tuinen. U kunt het ook hier downloaden.

Het boekje is gratis verkrijgbaar aan het onthaal van het museum.

Dit parcours bestaat ook in een andere versie, voor leerlingen van het 5de leerjaar lagere school tot het 2de leerjaar middelbare school. Het bestaat uit een dossier voor de docent en bladen in A4-formaat voor notities voor de leerlingen. Bent u docent? Klik dan hier.

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.