ERASMUS Anderlecht 1521-2021

Erasmus Anderlecht 1521-2021

Een rijk programma voor de 500ste verjaardag van de aankomst van Erasmus in Anderlecht

Lezingen − Publicatie

1521 – 2021
EX RURE ANDERLACO

“Ik schreef dit van mijn buitenverblijf te Anderlecht, aangezien ik, daartoe aangespoord door jouw voorbeeld, ook zelf ben begonnen enige tijd buiten de stad door te brengen (…) het verblijf buiten de stad bekomt me zo goed, dat ik dat voortaan ieder jaar ga doen.”
Desiderius Erasmus, Brief aan Guillaume Budé, Anderlecht, sept. 1521 (Epistola 1233)

Vignette Erasmus Anderlecht 1521-2021
Affiche Erasmus Anderlecht 1521 2021
Ontmoetingen ‘s Woensdags met Erasmus

Maandelijkse bijeenkomsten om in gezelschap van specialisten het gedachtegoed van Erasmus te ontdekken. De belangrijke teksten van onze geëngageerde filosoof en onvermoeibare reiziger die ertoe heeft bijgedragen de Europese cultuur vorm te geven zullen worden bestudeerd.

Sprekers |
Jean-Claude Encalado (filosoof, psychoanalyticus)
Hélène Haug (wetenschappelijk attachée van het Erasmushuis)

Gasten |
Franz Bierlaire, Eva Lieve Janssens, Jean-Christophe Saladin, Monique Weis …

20.00 > 21.30 + DRINK
FR ou/of NL

Aanstaande data
2022 | 30.03 − 27.04 − 25.05 − 29.06
Programma

Publicatie In de schaduw van het hof. Erasmus te gast in Brussel en Anderlecht

Kathleen Leys, In de schaduw van het hof. Erasmus te gast in Brussel en Anderlecht, Brussel, Erasmushuis, 2021, coll. Colloquia in museo Erasmi, nr. 51, 64 pp., 5€

In dit boekje wordt de speciale band beschreven die Erasmus onderhield met Brussel en Anderlecht. Zo kan men een beeld krijgen van een denker en theoloog, die eind 15de eeuw, begin 16de eeuw regelmatig in onze contreien verbleef. Er is tevens een uitgave in het Frans voorzien.

Meer info over de publicatie
Beschikbaar in onze boekshop.

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.